Κατατακτήριες Εξετάσεις Τέλος.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους και ειδικότερα τον Πέτρος Ρίστας και Κατερίνα Ζιακούλη.

Μπράβο και στους μαθητές που κατατάχθηκαν στα ανώτερα θεωρητικά ευρωπαϊκής μουσικής ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ:

Μαρία Κατηρτζίδου

Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης

Βαγγέλης Κωνσταντινίδης

Γιώργος Γκούμας

Γιάννης Δασιόπουλος

Πωλίνα Αγιαννίτου

Νίκος Μπίνος

Χρυσάνθη Ευαγγελοπούλου

Νίκος Πετρίδης